ORGANITZA

COMITÈ LOCAL

Josep Maria Montaner (Universitat Politècnica de Catalunya)
Professor d'Arquitectura

Montserrat Pareja-Eastaway (Universitat de Barcelona)
Professora d’Economia

Zaida Muxí (Universitat Politècnica de Catalunya)
Professora d’Arquitectura

Pilar Garcia Almirall (Universitat Politècnica de Catalunya)
Professora d’Arquitectura

Juli Ponce (Universitat de Barcelona)
Professor de Dret

Ricard Gomà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Professor de Ciències Polítiques

Lucía Martín (Ajuntament de Barcelona)
Regidora d’Habitatge i Innovació

Javier Burón (Ajuntament de Barcelona)
Gerent d’Habitatge

Carme Trilla (Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona)
Presidenta de l’ Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Jordi Bosch (Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona)
Director de l’ Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona