Agustín Cocola-Gant

Marie Curie Fellow. School of Geography, Universitat de Leeds.

Agustín Cocola-Gant té una beca Marie Curie Fellow a la School of Geography de la Universitat de Leeds i és investigador al Centre of Geographical Studies de la Universitat de Lisboa. La seva recerca es basa en l’estudi de la intersecció entre el turisme i els estudis urbans, fent especial èmfasi en els mercats de lloguer a curt termini i en la gentrificació a causa del turisme. Actualment, investiga la consolidació d’una indústria de lloguers temporals, impulsada per la convergència dels sectors tecnològics, immobiliaris i hotelers.