Marco Peverini

Politecnico di Milano

Marco Peverini està realitzant un doctorat en Planificació, Disseny i Política urbana, i forma part del grup de recerca del Departament d'Arquitectura i Estudis Urbans (DAStU) de la Universitat Politecnico di Milano. La seva recerca se centra, principalment, en els habitatges accessibles, amb l’objectiu d’investigar la sostenibilitat social en la planificació i les polítiques urbanes. Forma part del col·lectiu Foundational Economy Collective i és el coordinador de l’equip de treball «Social Housing: Insitutions, Organisation and Governance» del European Network of Housing Research (ENHR).