Mark Stephens

University of Glasgow

Mark té un alt interès per la investigació comparativa en matèria d’habitatge i la transferència de polítiques. Va dirigir “EU Study on Housing and Exclusion” (Comissió Europea 2010) i ha dut a terme una àmplia gamma d'investigacions i consultoria per a organitzacions internacionals com UN Habitat, la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per Europa, el Parlament Europeu i el Banc de Desenvolupament del Consell Europeu. Mark té interès en els sistemes d'habitatge postsocialistes i és coautor (juntament amb Martin Lux i Petr Sunega) de l'article “Post-socialist housing systems in Europe: housing welfare regimes by default?” (Housing Studies, 2015).