Nancy Holman

London School of Economics

Nancy Holman s’incorpora al Departament de Geografia i Medi Ambient, l’agost del 2008. Prèviament, va estar a càrrec del màster en Habitatges i Regeneració del Departament de Política Social, també a la London School of Economics and Political Science. Essent planificadora per formació, va rebre el doctorat en Política Urbana (Universitat de Portsmouth, 1999) i un màster en Planificació Regional i Comunitària (Universitat de Texas, 1996). El seu treball se centra principalment en la governança i la planificació local, a més dels habitatges, i sobre com planificar la regulació i desregulació i el seu impacte a les comunitats.