TEMÀTICA

La lluita pel dret a l’habitatge. Les pressions de la globalització i l’assequibilitat a les ciutats d’avui.

La situació del mercat immobiliari en ciutats com Barcelona expressa, amb gran claredat, la contradicció de l’actual procés de globalització. Diferents forces internes i externes, que es combinen com una tempesta perfecta, estan pressionant a les ciutats i evidenciant la capacitat limitada dels governs locals per fer front a la crisi de l’habitatge. El dret a un habitatge està en joc. 

Una de les claus d’aquest procés és la financerització del mercat immobiliari, que aboca a l’habitatge a cicles financers volàtils. La qüestió central és: com s’acaba amb aquesta retroalimentació entre el preu de l’habitatge i les finances? 

Anant de les causes a les conseqüències, una pregunta rellevant és el debat actual sobre les polítiques de control dels lloguers. La discussió se centra en la seva efectivitat per controlar la bombolla dels lloguers. Una altra qüestió política clau és la important falta d’habitatge assequible per a persones amb pocs ingressos que està afectant a totes les ciutats globals. Davant aquest buit, com poden els governs i el sector promoure habitatge assequible?

També és necessari posar el focus en la turistificació i gentrificació, que són reptes per al paisatge urbà de les nostres ciutats, així com el disseny d’habitatges sostenibles i energèticament eficients com a resposta a la crisi climàtica.

Del 30 d’agost al 2 de setembre de 2022, Barcelona acollirà una nova edició de la Conferència Anual de l’ENHR en la qual es discutiran les situacions plantejades i que s’estructurarà en 2 blocs:

· El New Housing Researchers Colloquium (NHRC) – 30 d’agost de 2022: Dirigit, principalment, a investigadores i investigadors que estiguin treballant en les seves tesis doctorals relacionades amb habitatge. De tota manera, es tracta d’un espai obert a altres persones investigadores que vulguin presentar les seves recerques en un espai que ofereix una crítica mentora als seus treballs.

· La Conferència anual del European Network for Housing Research (ENHR) – Del 31 d’agost al 2 de setembre de 2022: Dirigida a persones professionals, tant joves com experimentades, de la recerca sobre habitatge i els sectors especialitzats per a reunir-se, discutir enfocaments i resultats, així com comparar polítiques de països europeus.